Het ministerie van EZ besteedt jaarlijks veel geld aan een onderzoek dat tracht de behoefte van de ondernemer aan financiering te vertalen, maar dat is te kwantitatief en niet persoonlijk en ook niet continu. Een echte monitor waarin vele ondernemers hun onzekerheid en behoefte delen en waar met de uitkomst ook daadwerkelijk wat gedaan wordt bestaat niet.

De Werkkapitaalclub, een cooperatie, wil en zal samen met vele ondernemers door heel Nederland deze monitor realiseren, en de kennis van het MKB inzake alternatieve vormen van financiering en toegang tot financiering te verbeteren… De permanente tour gaat donderdag 14 september van start in Friesland/Groningen en de eerste editie van de tour eindigt in Amsterdam op 9 november. De sessies van de tour zijn gratis,

Ga naar events of het contactformulier op www.werkkapitaalclub.nl om u aan te melden.

Met vriendelijke groet, David Berg

Share This