Werkwijze

Mooi rendement

Leden van de werkkapitaalclub kunnen een mooi rendement op hun gekochte certificaat of certificaten binnen minimaal 5 jaar tegemoet zien. Elk lid kan zijn certifcaat of certificaten ook weer gemakkelijk verkopen.

Het rendement wordt verkregen door de rente die ondernemers betalen over de lening die zijn hebben ontvangen op basis van hun uitstaande facturen, en de mate warin debiteuren op tijd en goed betalen. En ook wordt het rendement bepaald op de kosten van het aantrekken van vreemd vermogen om zoveel mogelijk ondernemers een financiering te kunnen aanbieden. Het rendement stijgt als er telkens meer eigen vermogen wordt aangetrokken. Maar dankzij een kredietverzekering van Atradius is het risico geminimaliseerd, en is de inleg van elk lid gegarandeert. 

De kosten zijn in het eerste jaar nog relatief hoog vanwege de noodzaak een ervaren riskmanager en fundmanager aan te trekken, en een supportdesk voor alle vragen van ondernemers. 

Financiering

De werkkapitaalclub biedt ondernemers en haar leden toegang tot financiering. Directe financiering kan verstrekt worden door een lening op basis van uitstaande facturen, dus wordt er niet gekeken naar het verleden, en hoeft de ondernemer niet persoonlijk borg te staan, uw facturen zijn het enige onderpand dan nodig is. 

Naast deze financiering, financiering uit eigen onderneming, biedt de werkkapitaalclub ook toegang tot de andere 11 alternatieve vormen van financiering. 

1. Leasing
2. Kredietunies
3. Informele investeerders
4. Business angels
5. Crowdfunding 
6. Banken
7. Venture Capital / Participaiemaatschappijen
8. Europese unie. Horizon 2020, ESF, EFRO etc. 
9. Subsidies- provinciaal, RVO etc. 
10. Factoring
11. Aandelenemissie 

Over Trefi

Een ondernemer wil zijn onderneming laten groeien. Daar is tijd en de ruimte voor nodig, maar vaak is het moeilijk om die tijd en ruimte te vinden en goed te kunnen verdelen. MKB’ers zijn te veel tijd kwijt aan het zoeken naar investeringen en komen moeilijk aan financiering, of hebben niet de juiste financiële informatie of middelen tot hun beschikking.

Bij de bank een lening aanvragen is vaak ingewikkeld of moeilijk te realiseren en biedt, wanneer het wel lukt, geen duurzame oplossing. Er heerst ongelijkheid in de behandeling tussen kleine of grotere ondernemingen, terwijl iedereen een gelijke kans op groei moet krijgen.

TREFI is actief wereldwijd om te investeren en bij te dragen aan gezonde financiële infrastructuur. In Peru en Kenya is de positieve impact van TREFI reeds zeer zichtbaar en draagt het dus bij aan betrouwbaarheid, transparante en efficientie van hun economie.

Heeft u interesse in een mooi rendement, en/of meer behoefte aan meer kennisdeling of financiering?

Neem hiernaast dan contact met ons op.

 

2 + 12 =

Share This